អ្នកជំនាញបច្ចេកវិទ្យា IT នៅកម្ពុជា

គុណភាពឈានមុខគេនៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល


ក្រុមហ៊ុនខ្មែរដេវ ត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ២០០១មក និងបានជួយសហគ្រាសធំៗអាជីវកម្មខ្នាតតូច-មធ្យម និងក្រសួងស្ថាប័ននានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាល អភិវឌ្ឍន៍ទៅកាន់យុគសម័យឌីជីថល។.

ក្រុមការងារបច្ចេកទេសខ្មែរដេវទាំងអស់មានជំនាញឯកទេសវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់កម្រិតស្តង់ដារអន្តរជាតិ ហើយធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធិជាមួយអតិថិជនទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងអតិថិជននៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុប និងអាមេរិកផងដែរ។

ក្រុមការងារខ្មែរដេវយើងផ្តល់សេវាកម្មជូនអតិថិជនដោយផ្តោតលើគុណតម្លៃ បទពិសោធន៍បច្ចេកទេស និងនិរន្តភាពជូនអតិថិជន —ទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេស


"ខ្មែរដេវយើងបានផ្តល់សេវាកម្មយ៉ាងជិតស្និទ្ធិនិងឥតខ្ជោះជូនអតិថិជនជាសហគ្រិនឈានមុខនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងនៅក្រៅប្រទេស​ ជាមួយនឹងដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបៗ គំនិតនវានុវត្តន៍ដើម្បីឆ្ពោះទៅរកស្តង់ដារនិងតម្រូវការអន្តរជាតិ។” 

— លោក David Said, CEO (អគ្គនាយកប្រតិបត្តិ)

បង្កើនសេវាកម្មដ៏សម្បូរបែបសំរាប់អតិថិជន 

ក្រុមការងារខ្មែរដេវយើងបានសម្រេចគម្រោងជោគជ័យជាច្រើននៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា ជូនដល់ស្ថាប័ននិងអាជីវកម្មអតិថិជន ច្រើនជាង250គម្រោងនិងបន្តកើនឡើងជាលំដាប់។


ដោយមានការរួមបញ្ចូលនូវធនធានបច្ចេកវិទ្យានិងក្រុមការងារដ៏មានទេព្យកោសល្យ បានពង្រីកឯកទេសពួកយើង ក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មបច្ចេកវិទ្យាជូនអតិថិជនឲ្យទទួលបាននូវកម្រិតស្តង់ដារបច្ចេកវិទ្យាពត៌មានដ៏ទំនើបនិងប្រកបដោយគុណភាព។

ពួកយើងផ្តល់ជូនសេវាកម្មជាច្រើនរួមមាន៖ 

   

 ប្រព័ន្ធកម្មវិធី Odoo ERP


សេវាផ្គត់ផ្គង់បុគ្គលិកបច្ចេកទេស 


សេវាបង្កើតវែបសាយ 


សេវាបង្កើតកម្មវិធី Appនៅលើទូរស័ព្ទដៃ


សេវាគ្រប់គ្រងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា IT


សេវាតំណភ្ជាប់ខ្សែបណ្តាញ Network 

បទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំនៅកម្ពុជា

ឯកទេសវិស្វករ &
អ្នកជំនាញ

អតិថិជនជាតិ
& អន្តរជាតិ

គំរោងសម្រេច
បានដោយជោគជ័យ

កំណត់ត្រាជោគជ័យបង្កើតបានពីបទពិសោធន៍ជាច្រើន


ខ្មែរដេវបានកសាងភាពជាដៃគូដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយស្ថាប័នអតិថិជនជាតិកម្ពុជានិងអន្តរជាតិជាច្រើន។

ក្រុមការងារបច្ចេកទេសខ្មែរដេវជាច្រើននាក់អាចប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរ អង់គ្លេស និងបារាំង នឹងនៅចាំជួយសម្រួលកិច្ចការលោកអ្នកគ្រប់ពេលជានិច្ច ទោះជាបន្ទាប់ពីពេលគម្រោងបានបញ្ចប់រួចរាល់ហើយក៏ដោយ។ ភាពរីកចម្រើនរបស់ស្ថាប័នលោកអ្នកគឺជាមោទនភាពរបស់ខ្មែរដេវយើងខ្ញុំ។

 


ដៃគូសហការ