សេវាផ្គត់ផ្គង់បុគ្គលិកបច្ចេកទេស

 ​​​​​ពួកយើងផ្តល់ជូនធនធានក្រុមជំនាញបច្ចេកទេស សំរាប់អតិថិជននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងនៅបរទេស

ហេតុអ្វីគួរជ្រើសរើសសេវាOutsourcingពីខ្មែរដេវ? គឺដើម្បីទទួលបានសមិទ្ធិផលក្នុងអាជីវកម្មខ្ពស់ផ្តាច់គេ!
កាត់បន្ថយការលំបាក!មានពេលវេលាផ្តោតទៅលើកិច្ចការអាទិភាពរបស់អ្នក! 

កាត់បន្ថយថ្លៃកម្លាំងពលកម្មនិងថ្លៃដំណើរការខាងក្នុងស្ថាប័នអោយតិចជាងមុន
អាចគ្រប់គ្រងធនធានខាងក្នុងស្ថាប័នរបស់អ្នកបានយ៉ាងងាយ
ទទួលបានអ្នកដែលមានទេពកោសល្យជាច្រើននាក់ភ្លាមៗ ដោយមិនប៉ះពាល់ដល់ថ្លៃចំនាយដូចជាការចំនាយរើសបុគ្គលិក ចំនាយបណ្តុះបណ្តាល ចំនាយគ្រប់គ្រង ឬចំនាយប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំឡើយ
•  អាចផ្ទេរមុខងារដែលពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងមកអោយខ្មែរដេវបាន
•  ជួយសន្សំសំចៃថវិកានៅក្នុងស្ថាប័នរបស់អ្នក

Odoo • Text and Image
 
Odoo • Image and Text

អតិថិជនដែលត្រូវការសេវាកម្មផ្គត់ផ្គង់បុគ្គលិកបច្ចេកទេសពីខ្មែរដេវ

ពួកយើងធ្វើការជាមួយអតិថិជនទូទាំងសកលលោក រាប់ចាប់ពីម៉ាកយីហោប្រេន
ដ៏ល្បីល្បាញនៅលើពិភពលោកនិងស្ថាប័ននានាក៏ដូចជាអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិង
មធ្យមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក កាណាដា ទ្វីអឺរ៉ុប និងទ្វីបអាស៊ីផងដែរ។

សំរាប់អតិថិជនដែលគាត់មិនមានបច្ចេកទេសឬពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សំរាប់
គ្រប់គ្រងលើផ្នែកបច្ចេកទេស​IT, ផ្នែកតម្លើងកម្មវិធី Software, ផ្នែករចនា
ឌីហ្សាញ, ឬផ្នែកតម្រូវការបង្កើនគុណភាពបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងស្ថាប័នឬអាជីវកម្មរបស់គាត់។
ជាទូទៅសេវាកម្មទាំងនេះគឺមានតម្លៃខ្ពស់ខ្លាំង នៅបណ្តាប្រទេសខាងក្រៅ។

ចំនុចនេះហើយដែលមានខ្មែរដេវ៖ កម្ពុជាសព្វថ្ងៃនេះគឺជាទីជម្រកនៃការលូតលាស់និងគំនិតច្នៃបង្កើតថ្មីរបស់សមត្ថភាពការងារនៃយុវជនក្នុងយុគសម័យឌីជីថលនេះ។ ទុកឱ្យខ្មែរដេវយើងខ្ញុំជាអ្នករៀបចំធនធានបុគ្គលិកដ៏ពូកែៗជូនលោកអ្នក។

ដឹងបន្ថែមពីតារាងតម្លៃ  

ពួកយើងរីករាយជានិច្ចក្នុងការផ្តល់ការប្រឹក្សាជូនលោកអ្នក
ចំពោះសេវាកម្មផ្គត់ផ្គង់បុគ្គលិកបច្ចេកទេសអោយស្របទៅ
តាមតម្រូវការនិងផែនការថវិកាក្នុងស្ថាប័នលោកអ្នក។